CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da ifade edilen CE işareti, bir kalite belgesi değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve AB genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır. CE işareti, tüketicilerin Topluluk tarafından emniyetli olarak sınıflandırılan ürünleri tespit etmesini kolaylaştırmakta ve bu işareti taşıyan ürünler, tüketicilere yüksek kaliteli ürünler sunulmasını sağlamak için, ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir.  CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürün Grupları Nelerdir?  “Yeni Yaklaşım Direktifleri” hükümlerine uygun olarak üretilen ve asgari güvenlik koşullarına sahip olan, dolayısıyla da AB ülkelerine girişte CE uygunluk işareti taşıması zorunlu olan 23 ürün grubu bulunmaktadır.

Sıra Direktifin Kapsadığı Alan 1 Alçak Gerilim Cihazları 2 Basit Basınçlı Kaplar 3 Gaz yakan aletler 4 Sıcak su kazanları 5 Elektromanyetik uyumluluk 6 Makinalar 7 Sivil kullanım için patlayıcılar 8 Otomatik olmayan tartı aletleri 9 Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar 10 Asansörler 11 Dondurucular 12 Basınçlı kaplar 13 Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü 14 Floresan lambalarda enerji etkinliği 15 Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar 16 Tıbbi cihazlar 17 In vitro tıbbi tanı cihazları 18 Oyuncaklar 19 Gezi amaçlı tekneler 20 İnşaat malzemeleri 21 Kişisel korunma donanımları 22 Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları 23 Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar