Garanti Belgesi, İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz  olarak  yenisi  ile  değiştirilmesinin,  tamirinin,  bedel  iadesinin  veya  bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

15.09.2007 tarih ve 26644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükmüne göre 01.01.2008 tarihinden itibaren Garanti Belgesi başvuruları temin edilecek e-imza sertifikanız üzerinden yapılacaktır.