Gıda perakendecileri; tedarikçilerine ve “kendi özel markaları” üreticilerine denetim yapmaktadırlar. Bu denetimler belgelendirme kuruluşlarının bağımsız denetçileri  tarafından düzenlenmektedir.  Alman ya da Fransız perakendeciler ile çalışan her üretici IFS denetimlerine tabi tutulmaktadır. Perakende  ticareti yapanlar bu denetimlere tabi tutulmasalar dahi, tedarikçilerinden bu standardı uygulamalarını talep  edebilirler.