Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları  Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu standart, yerine geçtiği ISO/IEC Kılavuz 25 ve  EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir. Laboratuar teknik yeterliliğiLaboratuarların teknik yeterlilikleri pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin bazıları:Laboratuar personelinin vasıfları, eğitim durumu ve tecrübesi.  Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu. Numune alma metotlarının uygunluğu. İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının  laboratuarda  kullanılabilirliği. Ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik. Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi. Deney/ölçüm tesislerinin niteliği.
ISO 17025 KALİTE SİSTEMİ KONUSUNDA SİZE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLMAYI TEKLİF EDİYORUZ.