Uluslararası düzeyde kabul gören bir standart olan ISO 14001, etkili bir Çevresel yönetim Sistemi’nin (ÇYS) nasıl uygulanabileceğini belirler. 
Bu standart, kârlılığı korumakla çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması arasındaki hassas dengeyi korumak için tasarlanmıştır. Kuruluşunuzun tamamına gereken özeni göstererek bu hedeflerin her ikisine de ulaşmanızı sağlayabilir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi´nin sağladığı avantajlar:Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması Kamu ihalelerinde ön şartın sağlanması Çevresel performansın artırılması Market Stratejileri: Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması Firma itibar ve pazar payının artırılması Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilebilirliğin sağlanması