Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu ve paketleme firmaları dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlarGüvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır. Bu, birçok Gıda Güvenliği Standartlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Gıda güvenliği yönetimi için artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu         ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.
KİMLER UYGULAYABİLİRISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır.A) Kuruluşlar,1.     Çiftçiler, 2.     Hasatçılar, 3.     Yem üreticileri, 4.     Gıda bileşeni üreticileri, 5.     Gıda üreticileri, 6.     Gıda satıcıları, 7.     Gıda servisleri, 8.     Hazır yemek firmaları, 9.     Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, 10.                        Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb. B) Dolaylı olan kuruluşlar•        Ekipman sağlayan kuruluşlar, •        Temizlik ve sanitasyon ajanları, •        Ambalaj malzemeleri              Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb. 
İSO 22000’ in FAYDALARI      —  Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir.       — Gerçek bir global uluslararası standarttır.        — Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar.        — Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standartları şartlarının çoğunu kapsar.        — HACCP Kuralı ilkelerine uygundur.        — HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar.        — Üçüncü taraf belgelendirmesi için çerçeve sağlayan tetkik edilebilir bir     standarttır.       — Belirgin şartları olan tetkik edilebilir bir standarttır.       — Düzenleyiciler için uygundur.       — Yapı ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile     u BRC İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’ de BRC- Global Standart-Food adı altında gıda, müşteri ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli şartları içeren bir standart olarak yayımlanmıştır.