ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir  ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir.


ISO 9001'in Firmalara Sağladığı Avantajlar  ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. ISO 9001, Pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplinikazandırır. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarakgörülür. Bir problemin çözümünden daha da önemlisi tekrarlanmamasınısağlar.1.            Kuruluşunuzun imajının güçlenmesini sağlar 2.            Müşteri memnuniyeti ve artışını sağlar3.            Rekabet gücünün artmasını sağlar4.            Firma içi yönetimin etkinliğinin artmasını sağlar5.            Kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlar6.            Sistematikleşmeyi sağlar 7.            Standardizasyon ve koordinasyonun artması