ISO 14000:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ 
Eğitimin amacı: ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri standardı konusunda temel bilgi sağlamak, standardın maddelerinin yorumlanması becerisini kazandırmakKatılımcı profili: Kuruluşlarda kalite yönetim sistemlerini kurmak ve sürdürmekle yükümlü çalışanlar, yöneticiler   İçerik• Çevre yönetimi kavramları• Referans Mevzuat• Risk değerlendirme• ISO 14001’in Tarihi• ISO 14001’nin dünya çapındaki güncel durumu veilgili diğer standartlar• Belgelendirme ve Akreditasyon yapısı• ISO 14001:2004 standardı şartlarının yorumlanması