OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 
Eğitim amacı: OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri spesifikasyonu konusunda temel bilgi sağlamak, spesifikasyon maddelerinin Yorumlanması becerisini kazandırmak Katılımcı profili: Kuruluşlarda kalite yönetim sistemlerini kurmak ve sürdürmekle yükümlü çalışanlar, yöneticiler  İçerik: • İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile ilgili kavramlar• Referans Mevzuat• Risk değerlendirme• OHSAS 18001’in Tarihi• OHSAS 18001’in dünya çapındaki güncel durumu  ve ilgili diger standartlar• Belgelendirme ve Akreditasyon yapısı• OHSAS 18001’in şartlarının yorumlanmasıa Eğitime katılan kişilere Katılım Sertifikası verilecektir.