Sistem Danışmanlığı

ISO 22000:Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemleri için gereksinimleri belirleyen, global olarak kabul edilmiş bir uluslararası standarttır. 2005 yılında kurulan ISO:22000: standartı 2018 yılında güncellenmiştir. Biz Standartın ana hatları doğrultusunda üreticiden tüketiciye gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarını ve parçalarını uyumlu hale getirme, gıda tehlikelerini azaltma ve riskleri kontrol etme konusunda uzman kadromuz ile firmalara rehberlik edip bu belgeyi almaya hak kazanmalarını sağlıyoruz.

FSSC 22000 :Food Safety System Certification FSSC 22000

Gıda üreticileri için ISO 22000’e ek olarak düzenlenmiş ISO/TS 22002-1 ve ISO/TS 22002-4 vb. ilgili ön gereksinim standartlarına dayalı eksiksiz bir GFSI onaylı gıda güvenliği sertifikasyon sistemidir. GFSI onaylı olması nedeniyle FSSC 22000 sertifikası marka korumasını arttırır ve riski en aza indirir. FSSC 22000, bir ürünün veya prosesin belirli uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu gösteren bağımsız bir sertifikasyon sağlar. Bir gıda tedarikçisinin, gıdaların en tanınmış standartlara göre üretildiği, hazırlandığı ve işlendiği konusunda güvence vermesini sağlar. Aynı zamanda, kalite süreçlerine ve sürekli gelişimine olan bağlılığını gösterir ve en iyi perakendecilere erişimi sağlar. Bu kapsamda firmanıza bu belgeyi alma konusunda rehber oluyoruz ve gereklilikler konusunda sizleri yönlendiriyoruz.

ISO 9001:Kalite Yönetim Sistemi Standartı

Müşteri memnuniyetini izlemek, dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı oluşturmak, genel yönetim sistem prensiplerini desteklemek ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak, risk bazlı düşünmek, süreç yaklaşımını esas almak, her birim ve seviyede ölçülebilir, kalite hedefleri belirlenmesini ve kalite hedeflerine ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi sağlayacak kalite planlamasının yapılmasını, tüm ürün kategorileri, tüm sektörler ve her büyüklükte kuruluşa uygulanabilirliğini sağlamak konusunda firmalara rehberlik edip bu belgeyi almalarını sağlıyoruz.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartı

OHSAS 18001 Standardının yerini alacak olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO'nun kalite sistemleri için oluşturduğu yeni sisteme uygun olarak hazırlandı. Annex SL olarak isimlendirilen ve kalite sistemlerinin çatısını oluşturan yapıya uygun olarak 10 maddeden oluşturulan standart, diğer kalite sistemlerine uyumlu hale getirilmiştir. Konusunda uzman personellerimiz ile bu konuda hizmet veriyoruz.

ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi